Waarom is het zo belangrijk om je bekkenbodem te trainen na een bevalling?

Bekkenbodem-trainen-na-bevalling-Fit-for-the-Floor@2x

Bij een vaginale bevalling loopt het merendeel van de vrouwen bekkenbodemschade op. Zij kunnen hierdoor langer te maken houden met stoornissen van de bekkenbodem. Dit kan bijvoorbeeld gaan om urine en/of ontlasting niet op kunnen houden, perineumpijn, pijn bij vrijen en verzakkingsklachten. Hier kunnen vrouwen heel veel last van hebben. En zo mogelijk nog erger is het dat vrouwen er weinig hulp bij zoeken. Er is jammer genoeg nog altijd veel schaamte als het gaat over deze onderwerpen en er wordt snel aangenomen dat de klachten normaal zijn en waarschijnlijk vanzelf overgaan. Het is dan ook heel erg belangrijk dat vrouwen worden geïnformeerd over het kunnen optreden van deze klachten na een bevalling en dat zij weten welke preventieve maatregelen er zijn. Floor, van Fit for the Floor legt je graag uit welke.

In Nederland bevallen jaarlijks ongeveer 180.000 vrouwen. 3 van de 4 vrouwen lopen bij een vaginale bevalling schade op aan de bekkenbodem. Dit komt met name door een tangverlossing, maar ook door de vacuümpomp en het zetten van een knip (episiotomie). Dit kan allerlei problemen geven rondom de bekkenbodem. Denk hierbij aan incontinentie, pijn, een verzakking, obstipatie, seksuele klachten en verminderde kracht van de bekkenbodemspieren.

Een zwangerschap en bevalling zijn de belangrijkste risicofactoren op het ontwikkelen van urine-incontinentie. Gelukkig is bij meer dan de helft van de vrouwen een half jaar na de bevalling dit probleem spontaan hersteld. Toch blijven veel vrouwen ook langer na de bevalling te maken houden met incontinentieklachten. Deze klachten zijn ontzettend vervelend en verminderen de kwaliteit van leven. Het kan zelfs leiden tot angst, frustratie, een afname van lichamelijke en sociale activiteiten en seksuele problemen. Ook kunnen er op langere termijn klachten ontstaan als gevolg van een te slappe bekkenbodem, maar ook als gevolg van een overactieve bekkenbodem.

Weinig informatie en hulp, wel schaamte

Ondanks al deze klachten zijn er maar weinig vrouwen die hier hulp bij zoeken. Het belang van preventieve maatregelen zoals tijdig starten met de juiste (opbouw van) oefeningen is daarom ontzettend belangrijk. Een programma op maat, zoals FitfortheFloor kan hier bij uitstek hulp bieden om veel klachten voor te zijn. Veel vrouwen ervaren de klachten die zij krijgen na een bevalling als heftiger dan ze hadden verwacht. Jammer genoeg krijgen vrouwen vaak weinig informatie over deze periode na de bevalling van bijvoorbeeld een arts of verloskundige.

Ondanks dat accepteren ze wel veel klachten en beseffen ze dat dit bij een bevalling hoort. De klachten worden niet zo snel als medisch gezien maar meer omdat dit hoort bij het moeder worden. Om die reden wordt dan ook niet snel hulp gezocht bij klachten. Veel vrouwen gaan er vanuit dat de meeste klachten spontaan verdwijnen, jonge moeders hebben in het algemeen weinig tijd om aandacht te besteden aan lichamelijke klachten en vanuit hulpverleners is er beperkt aandacht voor.

Ten slotte is er ook vaak schaamte omdat het in veel gevallen om intieme klachten gaat. Vrouwen praten hier daarom liever alleen met goede vriendinnen en hun partner over.

Veel aandacht voor de baby, minder voor jezelf

Het gevolg is dat vrouwen dus vooral aandacht hebben voor de baby. Zij plaatsen deze aandacht ver boven de aandacht voor zichzelf. Hierdoor gaan vrouwen met klachten minder snel naar een fysiotherapeut of huisarts. Dit met als mogelijke consequenties dat zij met beginnende klachten lang doorlopen. Ook bijvoorbeeld op een consultatiebureau is er vooral aandacht voor de baby en veel minder voor de moeder. Er wordt helaas nog te weinig voorlichting gegeven vanuit zorgverleners over de bekkenbodem en klachten die kunnen optreden na de bevalling.

Wanneer hier in een vroeger stadium op ingespeeld kan worden en vrouwen de weg vinden naar de juiste oefeningen en inzichten, kan je veel klachten voor zijn.

Bekkenbodemspieren-lespakket-oefeningen-na-bevalling-Fit-for-the-Floor@2x

Wat kun je doen?

Al voor de zwangerschap is het goed om te starten met bekkenbodemspiertraining. Dit is namelijk een bewezen effectieve methode in de behandeling van urine-incontinentie. Maar ook voor zwangeren en pas bevallen vrouwen wordt aangeraden om deze trainingen te volgen. Voor bevallen vrouwen geldt zelfs om hier gelijk na de bevalling al een kleine start mee te maken. Dit kan preventief een grote bijdrage leveren om klachten of verergering van klachten te voorkomen.

Ook vrouwen die bevallen middels een keizersnede kunnen bekkenbodemklachten ontwikkelen dus ook voor deze vrouwen is trainen middels een programma als Fit for the Floor heel nuttig.

Bekkenbodemspieroefeningen zijn lastig uit te leggen en moeilijk voor te doen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat de trainingen heel goed worden beschreven. Fit for the Floor biedt naast uitleg over het belang van de oefeningen, filmpjes aan waarin Floor laat zien hoe je elke oefening kunt uitvoeren, hoe vaak en wat je wel en niet mag voelen. Het programma is zo ingericht dat wanneer je klachten krijgt bij bepaalde oefeningen, je eerst teruggaat naar voorgaande oefeningen net zolang totdat je dit onder de knie krijgt en pijnvrij kunt uitvoeren.

Een zwangerschap en een bevalling zijn hoe dan ook een aanslag op de bekkenbodem. Fit for the Floor is er dan ook op gericht om vrouwen al direct na de bevalling hulp te kunnen bieden. Door op de juiste wijze middels een gedoseerde opbouw te starten met oefeningen, kunnen veel klachten van en rondom de bekkenbodem worden voorkomen. Maar ook klachten van andere spiergroepen die een tijd minder zijn getraind en als gevolg van een veranderde houding anders zijn belast, worden weer stap voor stap sterker gemaakt.

Fit for the Floor: lespakketten op maat

Fit for the Floor biedt 3 programma’s aan: de reguliere bevalling (bij vrouwen die weinig tot geen klachten ervaren), het aangepaste programma (voor vrouwen die meer klachten ervaren of een complexe bevalling achter de rug hebben) en een programma voor vrouwen die middels een keizersnede zijn bevallen (voor deze vrouwen geldt een iets langzamere opbouw).

Naast het aanbieden van de programma’s op maat, hoop ik hiermee meer openheid te geven aan klachten die kunnen optreden rondom de bevalling. Hopelijk zal er door de tijd heen meer aandacht komen om vrouwen al in een vroeger stadium te informeren over de mogelijke klachten en zullen zij steeds beter en sneller hun weg weten te vinden richting de juiste manier van hiermee omgaan.